Máy In Ảnh Khổ Lớn Epson Stylus Pro 9900

Trong hơn một thập kỷ, Epson đã đặt ra tiêu chuẩn mà tất cả các công nghệ in ảnh khác được đánh giá. Vì vậy, khi chúng tôi quyết định phát triển một thế hệ công nghệ in ảnh hoàn toàn mới, ý nghĩa của nỗ lực này đã truyền cảm hứng cho các kỹ sư của chúng tôi suy nghĩ lại mọi thứ.